Rehabilitācijas iespējas / Pacienti

Pacientu iespējas ārstēties:

DIENAS STACIONĀRA PROGRAMMA

Valsts apmaksāta
Uzņemam pacientus no visiem novadiem.
Nepieciešams ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums - „Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”.

Iespējama pansija
Piedāvājam iespēju ārstēties rehabilitācijas centrā, pašam apmaksājot ārstēšanās izdevumus.
Izcenojumus skatīt sadaļā: Maksas
Jūsu ārstēšanos ir iespējams apmaksāt „trešajai” personai ( apdrošināšanas sabiedrībai, darba vietai u.c.), jāiesniedz garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu.

hackers counter system