Iepirkumi

SIA RC “Tērvete” izsludinātie iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 2022. gadā no 10’000 € līdz 42’000 €

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumnetācija  Iepirkuma izsludināšanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Uzvarētājs
SIA RC ”Tērvete” 2022/1 „Malkas piegāde” Nolikums PDF 31.01.2022 14.02.2019
plkst. 10:00

SIA “GRAVEL SAND”

Reģ.Nr. 41203064876
“Gaismas”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus nov., LV-3801
Līgums

SIA RC “Tērvete” 2022/2 “Degvielas piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rehabilitācijas centrs”Tērvete” transporta vajadzībām” Nolikums PDF 12.04.2022 26.04.2022. plkst. 10:00

SIA “Astarte Nafta”


Reģ.Nr.40003276964
Brīvības iela 60, Dobele,
Dobeles novads
LV-3701

Līgums

SIA RC “Tērvete” 2022/4 “Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkures nodrošināšanai” Nolikums PDF 22.04.2022 05.05.2022. plkst. 11:00

SIA “RDZ Energy

Reģ.Nr.44103026146
Duntes iela 6, Rīga,
LV-1013

Līgums