Vēsture

Tērvetē sanatorija dibināta 1924. gada 29. jūnijā.

Rehabilitācijas centrs ir izvietots valsts nozīmes arhitektūras piemineklī, 1932. gadā 250 pacientiem celtajā Tērvetes Sanatorijas galvenajā korpusā. Sanatorijas 152 metru garās un 3.5 stāvu augstās ēkas celtniecība izmaksāja divus miljonus latu. Ēkai ir četri stāvi, lietderīgā platība 8448 m2, būvtilpums – 36417 m3, jumta laukums 3500 m2. Sanatorijas visas palātas orientētas uz dienvidiem, tās ir plašas, sausas, gaišas un saulainas. Ēka būvēta ar 3.5 m augstiem griestiem un plašiem 3 m platiem gaiteņiem, tai ir 380 logi. Palātām ir platas durvis, visā ēkā nav neviena sliekšņa, tā ir piemērota pacientiem riteņkrēslos, kā arī gados vecākiem cilvēkiem. Tās centrālajā daļā trijos stāvos atrodas zāles.

1932. gadā izveidotā elektroapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēma ir morāli un fiziski nolietojusies. Darbojas tikai viens no 1932. gada modeļa liftiem, tam ir nepieciešama rekonstrukcija-2017. gadā pirms lifta drošības pārbaudes tika veikta trošu u.c. mehānikas nomaiņa. Atbilstoši turpmākajai koncepcijai ir nepieciešams veikt visas ēkas rekonstrukciju.

Veicot pārbūves, darbus jāņem vērā tas, ka Tērvetes Sanatorijas ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tai pieguļošās zemes robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas objektu – Tērvetes dabas parku.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” ir patstāvīga saimnieciska vienība ar juridiskās personas statusu, kura ar tai norobežoto pašvaldības īpašuma daļu veic uzņēmējdarbību ar galveno mērķi nodrošināt augsti specializētu medicīnisko palīdzību veselības aprūpes interesēs Latvijā.

SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete” nosaukumu un ārstniecības profilu izmaiņas periodā no 1924. gada līdz 2021. gadam

Gadi Nosaukumi
1924. gads Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļas Kalnamuižas

Sanatorija diloņslimniekiem

1934. gads Latvijas Sarkanā Krusta Tērvetes sanatorija
1944. gads LPSR Veselības aizsardzības Tautas komisariāta Valsts

II tuberkulozes slimnīca „Tērvete”

1946. gads LPSR Veselības aizsardzības ministrijas Valsts Tuberkulozes sanatorija „Tērvete”
1966. gads Republikāniskā tuberkulozes sanatorija „Tērvete”
1992. gads Valsts rehabilitācijas slimnīca „Tērvete”
1994. gads Bezpeļņas organizācija Valsts uzņēmums Kurzemes

Novada rehabilitācijas centrs „Tērvete”(saīsināti BOVU KNRC „Tērvete”)

2004.gads Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas

centrs „Tērvete”

2007. gads – līdz šodienai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas centrs

„Tērvete” (saīsināti  SIA RC „Tērvete”).